Feliratkozás hírlevélre

Print Friendly and PDF

Szendi G:
A kontrollról

Kontroll nélkül nem élhetünk, de a túlzott kontroll, akár a társadalomban, akár a családban vagy egy egyénben, fullasztó, s előbb-utóbb valamilyen lázadáshoz vagy betegséghez vezet.

 

A Google adatkezelési elvei

 

Kontroll és társadalom

Persze az egész társadalmunk a kontrollra épül. Erőszakszervezetek, térfigyelő kamerák rendszere, jogosultságok, jelszavak, kerítések és zárak védenek minket, de kontrollra épül a nevelés és az oktatás is, a betegségek kontrolljára törekszik a közegészségügy és az orvoslás is. A politika, a vallás, a reklámok mind-mind az emberek pszichés működését kontrollálják, meglehetősen nagy sikerrel. Minél diktatórikusabb egy társadalom, annál inkább felülről mondják meg az egyénnek, mit szabad és mit nem szabad tenni és gondolni. Az egyén szempontjából tehát létezik a külső kontroll és létezik az önkontrollálási képesség, azaz a belső kontroll. A társadalmi szabadság mértékét az adja meg, mekkora teret enged a külső kontroll arra, hogy az egyén határozza meg életét - persze, ha akarja egyáltalán. Hiszen társadalmi méretű jelenség a sodródás, a kijelölt utak és sorsok bejárása. Szegénynek vagy gazdagnak, nőnek vagy férfinek, csúnyának vagy vonzónak születni meghatározza a sorsát annak, aki ezt elfogadja.

A cég összes kedvezményes terméke itt tekinthető meg


A kontroll helye, mint személyiségvonás

A pszichológiában régóta ismert a kontroll helye személyiségdimenzió. A belső kontrollos személy sorsa alakulását, napi sikereit vagy kudarcait elsősorban önmagának tulajdonítja, míg a külső kontrollos ember úgy érzi, életét tőle idegen erők vagy a véletlenek irányítják. A külső kontrollos bújja a horoszkópot, jár el a jósnőhöz és kártyavetőhöz. Azt gondolhatnánk ennek alapján, hogy a vallásos embereket külső kontroll jellemzi, hiszen az isteni akaratnak rendelik alá magukat. Kiderült azonban, hogy a vallásos embereket két csoportra oszthatjuk: az intrinzik vallásosak éppen hogy belső kontrollosak, mert azonosultak a hit követelményeivel, és az belülről irányítja őket. Az extrinzik vallásosak szociális nyomásra vagy érdekekből csak külsődleges jegyekben követik a vallást, s így általában külső kontrollosak (Jackson és Coursey, 1988). A vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a külső kontrollosok konformabbak, jobban alkalmazkodnak a szociális és társadalmi elvárásoknak. David Riesman szerint a fogyasztói társadalmak fogaskerekei a külső kontrollos emberek, akikre hatnak a szociális elvárások, a presztízs és a reklám (Riesman, 1968).

Az emberek ritkán tartoznak valamely véglethez, sokkal inkább keverékei vagyunk e két vonásnak. Aki pl. azt gondolja, igenis rajta múlik az egészsége, de szerény sorsát viszont a megfelelő képességek hiányának tulajdonítja, az egyfelől belső kontrollos az egészsége tekintetében, de külső kontrollos élete alakításában.

Kontroll és lelki egészség

A pszichoterápiákban a kontroll kérdése a legkülönfélébb, változatos alakokban, folyamatosan jelen van. Némi túlzással, a pszichés problémák gyökere a kontrollproblematikával való viaskodás. Hogyan szerezzen a páciens kontrollt a szerinte kontrollálhatatlan történések felett?

Sokan küszködnek hipochondriás félelmekkel. Attól félnek, hogy valami alattomos baj támadja meg őket, ezért folyamatosan ellenőrizni kell testük állapotát és minden gyanús jelre riadót fújnak. Böngészik az internet tanácsadó oldalait és egyre mélyebb bugyrokba szállnak alá növekvő rettegésükben. A különféle vizsgálatok, amelyek, ha halál biztosan nem is - de valamilyen bizonyossággal mégiscsak kizárják a bajt, némi megnyugvást hoznak, de csak ideig-óráig. Egyrészt létezik diagnosztikus tévedés, másrészt létezik rendellenesség, amit az adott vizsgálat nem tudott kimutatni, de attól az még létezik. Az aktuális "betegséget" gyakran egy következő tünet sodorja el, s onnantól az aggasztja a hipochondert.

A cég összes kedvezményes terméke itt tekinthető meg


A hipochondria, ha valóban bebizonyosodik, hogy erről van szó, a külső kontrollosság egy megnyilvánulása (Avia, 1999). A hipochonder úgy érzi, a saját teste és a különféle kórokozók kontrollálják életét. A hipochondriás a kontrollvesztett állapotán sajátos módon, állandó aggodalmaskodással próbál kontrollt szerezni. "Ha állandóan ellenőrzöm magam, akkor idejében észlelem a betegséget."

A külső kontrollosság egy másik hasonló megnyilvánulása a pánikzavar (Cloitre és mtsi., 1992). A beteg úgy érzi, bármikor lecsaphat rá a semmiből a pánikrohamnak nevezett intenzív szorongásroham. A tehetetlenségérzés abból is fakad, hogy véletlenszerű katasztrófális esemény felett kéne kontroll szerezni. Paradox módon a pánik megelőzésére tett próbálkozás vezet a testi állapot folyamatos monitorozásához, ami aztán - gyanús jelek észlelésekor- szorongásrohamba torkollik.

Szociális fóbiában a páciens attól tart, mások előtti megjelenve nem tudja majd kontrollálni hangját, megjelenését, viselkedését. A patológiás kontroll eszköze, akárcsak más fóbiákban, a fóbiás helyzet kerülése, ami viszont korlátozza a beteg normál életvitelét, s nem egyszer kényszerű pályaválasztáshoz vagy pálya elhagyáshoz vezet.

A depresszió állatkísérletes modellje a tanult tehetetlenség. A depressziós élménye az, hogy nem tud megküzdeni a rá nehezedő életfeladatokkal, terhekkel. A vizsgálatok megerősítik, hogy depresszióban a külső kontroll attitűd a jellemző (Zawawi és Hamaidehm 2009).

Szkizofréniában a kontrollhatatlanságot a látszólag kívülről jövő hangok és vizuális hallucinációk testesítik meg. A szkizofrén beteg paranoid téveszméi valójában különös élményeinek magyarázási kísérletei. Azaz, téveszmékkel próbálja kontrollálni a számára ijesztő jelenségeket.

A kontrollvesztés élménye jelenik meg kényszereseknél is. Mivel a személy úgy véli, kontrollálhatatlan ártó gondolatai megvalósulhatnak, ezért rítusokat vezet be, amelyekkel megpróbálja elhárítani gondolatait vagy azok következményét. "Ha nyitva hagynám a gázt. felrobbanna a ház" gondolata vezet el oda, hogy tízszer-százszor ellenőriznie kell, hogy elzárta-e a gázt. Abbeli félelmében, hogy egy elől hagyott késsel leszúrhatja családtagjait, a kések és egyéb szúróeszközök kényszeres elzárására fog koncentrálni.


A cég összes kedvezményes terméke itt tekinthető meg


A kontroll feladása

Ha görcsösen akarunk olyan folyamatot vagy jelenséget kontrollálni, amelyet nem lehet, az könnyen patológiába fordul. Az egyik legérzékenyebb terület az elménk és az elménk kiváltotta testi tünetek. Mivel elménk bizonyos fokig önálló életet él, autonóm gondolati, érzelmi és testi folyamatokat közvetlenül nem lehet kontrollálni. A patológiás folyamatok lényege az egyre kétségbeesettebb törekvés a tünetek feletti kontrollra. A megoldás valójában a kontroll feladása. A probléma kézenfekvően kínálja, mit is értsünk ez alatt. Ha a hipochonder elfogadja a halál gondolatát, a pánikos nem akarja többet kivédeni a pánikrohamot, ha a szociális fóbiás nem akarja többé titkolni tüneteit, ha a depressziós felmentést ad magának a tehetetlensége miatt érzett bűntudat alól, ha a szkizofrén megtanulja elfogadni hanghallásait, a kényszeres pedig hagyja, hogy "jöjjön, aminek jönnie kell", akkor egyszer csak megszabadulnak problémájuktól. A valóban hatékony pszichoterápiás módszerek pontosan ezt célozzák.

A túlzott kontrolligény szélső esetben pszichopatológiához vezet, de mindennapi életünket is megkeseríti. Az emberi kapcsolatok legtöbb problémája abból fakad, hogy az emberek meg akarják mondani egymásnak, hogyan éljenek, gondolkodjanak, érezzenek, mikor kívánják a szexet, stb. A kontroll feladása itt is sokszor segít.

 

A Google adatkezelési elvei

 

Tetszett a cikk? Még nem regisztrált? Iratkozzon fel hírlevelemre!

Feliratkozás hírlevélre

 

 

Hivatkozások:

Riesman, D: A magányos tömeg. Közgazdasági es Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968

Zawawi, JA; Hamaideh, SH: Depressive Symptoms and Their Correlates with Locus of Control and Satisfaction with Life among Jordanian College Students Europe's Journal of Psychology 4/2009, pp. 71-103

Avia M.D.: The development of illness beliefs. Journal of Psychosomatic Research, 1999, 47: 199-204.

Cloitre, M; Heimberg, RG; Liebowitz, MR; Gitow, A: Perceptions of Control in Panic Disorder and Social Phobia. Cognitive Therapy and Research, Vol. 16, No. 5, 1992